Gå till innehåll
Svenska Brottningsförbundet

Disciplin- och juridiknämnden

Disciplin- och juridiknämnden (DJN) utses av Svenska Brottningsförbundets årsmöte. Dit kan anmälan göras när något inträffar under träning, tävling, inom förbundet eller föreningen som; 

 

Handläggande av disciplinärenden till SBF Disciplin- och juridiknämnd (DJN)

  1. Anmälan av ärenden till Disciplin- och juridiknämnden (DJN) inkommer via anmälningsformulär på SBF hemsida. Det finns även möjlighet att göra anmälan i formatet av en separat skrivelse, vilken mailas till mailadress som även den finns på hemsidan. Inkommen anmälan går till alla ledamöter i DJN.
  2. DJN:s ordförande, bereder ärendet och kontaktar den anmälde för yttrande.
  3. När yttrandet inkommer erhåller ledamöterna i DJN detta för att bilda en uppfattning utifrån all inkommen information i ärendet.
  4. Överläggning i ärendet i DJN innan man fattar ett beslut.
  5. Beslutet sänds ut av DJN till anmälaren och den anmälde. DJN:s beslut redovisas även till SBF:s styrelse.

Kontakt: djn@brottning.rf.se

Ledamöter i Disciplin & Juridiknämnden:

Rickard Sjöström - ordförande
Karin Granstedt
Sara Gannby
Daniel Lindberg
Conny Tärnklev
Leonard Östlund/Malin Kjebon - adjungerade SBF:s kansli

Publicerad: 2022-12-12

Senast uppdaterad: 2023-06-01