Gå till innehåll
Svenska Brottningsförbundet

Övergångar

 • En brottare kan byta förening när som helst under året (1/1–31/12), dock max 1 byte per år.

 • Övergångsanmälan krävs om brottaren har, eller under föregående år haft, licens för en klubb. Om brottaren inte har haft licens för någon klubb under föregående år, kan brottaren teckna licens för en klubb utan övergång.

 • När en brottare önskar byta förening ska en övergångsanmälan fyllas i och skrivas under av brottaren, moderföreningen samt nya föreningen.
  Övergångsanmälan mailas/postas sedan till SBF:s kansli. Övergången kan tidigast träda i kraft då övergången kommit SBF:s kansli tillhanda och där godkänts. SBF har i regel 5 dagars handläggningstid (undantag vid helgdagar och semestertider). Övergången är klar när den behandlats av SBF:s kansli, samt övergångsavgift erlagts (övergångsavgift gäller från det året man fyller 15år). Detta meddelas via mail till nya föreningen samt moderföreningen.
  SBF flyttar den aktives licens till den nya föreningen när övergången är godkänd och betald. Viktigt är dock att den nya föreningen har lagt till brottaren i sitt medlemsregister i IdrottOnline.

 • Vägrar moderklubben skriva under övergången, träder övergången i kraft 3 månader efter det att övergången kommit SBF:s kansli tillhanda, dock senast 31/12 innevarande licensperiod. Övergången mailas/postas då, utan moderföreningens underskrift, till SBF:s kansli. Kansliet underrättar moderföreningen, via mail, med kopia till nya föreningen det datum då övergången kommer att träda i kraft. Om moderföreningen efter detta skriver under övergången, blir övergången istället klar senast 5 dagar efter det att den undertecknade övergången kommit kansliet tillhanda.
  Finns det ett kontrakt mellan förening och brottare, skall det lösas, innan någon övergång kan beviljas. Om moderklubben vill överklaga övergången, görs detta skriftligt till SBF:s kansli, lotta.samuelsson@brottning.rf.se. Ärendet kommer då att skickas vidare till SBF:s disciplinkommitté för utredning och yttrande, varefter beslut fattas av SBF:s styrelse.

 • Övergångsavgift 1000kr gäller fr.o.m. det året man fyller 15 år.

Publicerad: 2022-10-06

Senast uppdaterad: 2024-05-08